แจกฟรี! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์

แจกฟรี! แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์

Tuesday, Feb 15, 2022 0 comment(s)

 

  Primary 1  ENGLISH-1

  Primary 1  ENGLISH-2
  

 

  Primary 2 ENGLISH -1 

  Primary 2 ENGLISH -2 


 

Primary 3 ENGLISH-1 

Primary 3 ENGLISH-2 Primary 4 ENGLISH-1
Primary 4 ENGLISH-2


Primary 5 ENGLISH-1
Primary 5 ENGLISH-2Primary 6 ENGLISH-1
Primary 6 ENGLISH-2