แจ้งการชำระเงินบริษัท โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
99/14 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
View Google Map
Telephone
(66) 81720-3906

Opening Times
09:00 - 17:00

Comment
เป็นผู้จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สื่อการเรียนการสอนที่เรา คัดสรร มานำเสนอให้นั้น ล้วนแต่เป็นสื่อฯ ที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์สำหรับคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองที่กำลังมองหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง และเพิ่มพูนการพัฒนาการของเด็กเล็ก จนถึงเด็กโต

Concact Us