ชุดหุ่นจำลองอวัยวะ

ชุดหุ่นจำลองอวัยวะ

Thursday, Apr 21, 2022 0 comment(s)


ชุดหุ่นจำลอง มาในเซ็ต ตา???? ฟัน???? สมอง???? กระดูก หัวใจ❤️ ปอด พร้อมกิจกรรมให้ทำเสริม บัตรคำ เล่นเกมส์ สื่ออื่นๆ อีกมากมาย

????ภายในเช็ตสามารถ ถอดส่วนประกอบได้ทุกชิ้น น้องๆ สามารถ ศึกษา อวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยผ่านชุดหุ่นจำลอง นี้ได้นะคะ

????ชุดกล่องสีน้ำเงิน ประกอบด้วย หุ่นจำลอง ตา ฟัน และ สมอง

????ชุดกล่องสีเขียว ประกอบด้วย หุ่นจำลอง กระดูก หัวใจ และปอด

????ราคาจากกล่องละ 4,500 บาท ลดเหลือ 2,500 บาท