Return/Exchange Policy

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

1.ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ บริษัทฯ ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องไม่ชำรุด มีรอยพับ ฉีก ขาด) ภายใน 7 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน


2.ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง บริษัทฯ เช่น ส่งของให้ท่าน ไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่โดย บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


3.สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก บริษัทฯ ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย


4.เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์  global.sipatta@gmail.com และระบุเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ บริษัทฯ ได้รับคำร้องของท่าน บริษัทฯ จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


5.เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  5.1 สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก  www.globaleducatethai.com

  5.2 สินค้าที่ถูกเขียน ฉีก ขาด มีรอยพับ หรือเปียกน้ำ

  5.3สินค้าที่มีความเสียหายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน บริษัทฯ ของลูกค้าเอง

  5.4 ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

  5.5 สินค้าที่เป็นสินค้าลดราคาพิเศษ


หมายเหตุ

การยกเลิกสินค้า จะทำได้ต่อเมื่อสินค้ายังไม่มีการจัดส่งเท่านั้น หากสถานะสินค้าของคุณอยู่ในขั้นตอนการจัดส่ง จะไม่สามารถทำการยกเลิกได้