แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Conquer Preschool Mathematics K1 Book A

 • - Brand: SAP
 • - Product Code: 3806498557_TH-14489901850
 • - Availability: In Stock
280.00฿

Qty

You picked me! This means you are ready to …
1. learn the letters of the alphabet, A to Z;
2. recognise some words that begin with these letters;
3. read aloud some of these words; and
4. write the letters of the alphabet … all on your own!

Learning Objective:
To introduce basic mathematical skills and essential topics progressively to help young children prepare for Primary 1 mathematics.

Unique Selling Advantages (USAs):
• Focussed and progressive preschool learning structure from Nursery to K2;
• Use of Concrete-Pictorial-Abstract approach to teach maths skills and concepts effectively;
• Prepares children for Primary 1 mathematics.

Size: 190mm x 260mm
Pages: 92
Author: S. Leong
13 ISBN: 9789813283671

  Reviews (0)

  Write a review

  Note: HTML is not translated!
      Bad           Good