แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow Maths Activity Book K2A

 • - Brand: SAP
 • - Product Code: 1011154905_TH-2231576246
 • - Availability: In Stock
180.00฿

Qty

Rainbow Maths Activity Book K2A is a pre-primary activity book designed to introduce mathematics concepts in a fun manner. This book covers components such as number patterns, counting, addition, subtraction, simple picture graph, measurements and more.

Rainbow Maths has varied exercises which introduce and/or reinforce concepts in a fun, lively and meaningful manner. It has lessons and activities developed through songs, pictures and practical activities. The book also establishes maths concepts through systematic explanations and exercises.

Learning Objective:
• To allow early learners to build mathematical foundation to prepare them for primary school.

Target groups:
• Children in K2
• Kindergarten teachers
• Parents eager to prepare their children for primary one

Size: 190mm x 260mm
Pages: 36
Author: Chattryn Sonata
13 ISBN: 9789813215962

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good