แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6
  • แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ป.6 MPH Science Activity Book 6A (Int'l Edition) Primary 6

  • - Brand: Marshall Cavendish
  • - Product Code: 914466412_TH-1854974399
  • - Availability: In Stock
410.00฿

Qty
My Pals are Here! Science Activity Book provides an experiential, hands-on approach to the learning of Science through the extensive use of process skills. The activities in this book are presented in a variety of formats that help pupils to reinforce and consolidate the concepts learnt. The Activity Book complements the Textbook to facilitate the teaching of Science through an adaptation of the BSCS 5E Instructional Model.

Unit 1 The nervous and urinary systems
Unit 2 Caring for ourselves and others
Unit 3 Cell growth and division
Unit 4 Plant parts
Unit 5 Asexual reproduction in plants
Unit 6 The human reproductive system
Unit 7 Heredity
Unit 8 Relationship among living things
Unit 9 Man and the environment
Unit 10 Monsoons and typhoons
Unit 11 Changes in materials

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good