แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A
 • แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาล Rainbow English Activity Book K1A

 • - Brand: SAP
 • - Product Code: 1004366250_TH-2214664236
 • - Availability: In Stock
180.00฿

Qty

Rainbow English Activity Book K1A is a pre-primary activity book designed to build a foundation in english and to prepare kindergarten children for primary one. This book covers components such as tracing the alphabets and different shapes, identifying and matching words to the illustrations, counting, phonics and more.

Rainbow English provides comprehensive Practice on:
– reading
– listening
– writing
– speaking
so that children can master English in their early years. Lessons and activities are engaging. There are a variety of writing and phonics activities that children will surely enjoy. Songs are also used to enhance the retention of vocabulary learnt.

Learning Objective:
• To allow early learners to acquire English proficiency, to prepare them for primary school

Target groups:
• Children in K1 and K2
• Kindergarten teachers
• Parents eager to prepare their children for primary one

Size: 190mm x 260mm
Pages: 44
Author: Todd Cordy
13 ISBN: 9789813215870

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good