แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2
 • แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 2 Conquer ELITE (English Language Intensive Tests and Examinations) Level 2

 • - Brand: SAP
 • - Product Code: 2615593827_TH-9376396045
 • - Availability: In Stock
550.00฿

Qty

Conquer| ELITE Level 2
‎ทดสอบและประเมินความสามารถของเด็กในด้านไวยากรณ์คําศัพท์ความเข้าใจและการเขียน‎
tests and evaluates a child’s ability in the areas of grammar, vocabulary, comprehension and writing.

CONQUER ELITE Level 1-6 tests and evaluates a child’s ability in the areas of grammar, vocabulary, comprehension and writing.

Learning Objective:
• To provide a rigorous analytics of a child’s level of English learning through a unique series of diagnostics tests;
• To help students evaluate and present information in different text types, respond critically to important examination questions and express themselves clearly and creatively in speech and written work.

Target Group:
Primary levels 1 to 6

Key Features:
• Diagnostic Tools help you determine the child’s language skills in the four main areas: grammar, vocabulary, comprehension and writing;
• Marking scheme for Writing in the form of a table allows you to diagnose the child’s ability to write a story;
• Model Essays expose the child to different writing techniques and are a resource for developing story ideas;
• NOTEworthy explains the different text types covered in texts to allow the child to understand the differences and common features among them and better answer questions;
• Pointers and Answers are provided for quick and easy reference and assessment;
• Helpful Hints are contextual clues that will help the child choose the appropriate answers;
• Creative Thinking after diagnostic text gives the child the opportunity to think creatively and extend his learning;
• Creative Words and Phrases are lists for the child to pick up and learn new words and phrases to help him express himself better;
• Glossary of difficult words increases the child’s vocabulary.

Unique Selling Advantages (USAs):
• Diagnostic Tools and Tables after each test breakdown the marks in the various sections of the test to allow parents/teachers to identify the specific area the child is weak in and the revision required to get him back on track;
• Complimentary Interactive Yoobook gives full e-learning access to Conquer Vocabulary Workbook.

Size: 190mm x 260mm
Pages: 196
Author: Editorial Team
13 ISBN: 9789813286382

Reviews (0)

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good